Food Handler Exam

Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the Haitian Creole membership level.

Kou Sekirite Manje pa Irvington Health Department ede anplwaye endistri manje aprann konesans ak kapasite pou manipile manje ak sekirite. Kreye ak ekspè nan domèn nan, li aplike bon pratik ak konesans ekspè yo pou konfwonte risk yo nan manipilasyon manje chak jou. Materyèl kou a, fèt ansanm ak lwa regilatwa ak akademik yo, konfòme ak syans ak gid FDA Food Code. L'ap ogmante nivo segirite manje, epi bay moun zouti pou yo adopte pratik sekirite ak mitige risk yo.

The price for membership is $50.00 now and then $25.00 after 1 Year. Customers in NJ will be charged 6% tax.

Membership expires after 5 Years.

Do you have a discount code?


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Additional Information

Please provide the name of your business or employer


Billing Address

Payment Information We accept all major credit cards