Food Handler Exam

Egzaminen Travay Ou Pa Manje

Current Status
Not Enrolled
Price
$50
Get Started

Kou Sekirite Moun k ap Manipile Manje pa Irvington Health Department pèmèt anplwaye nan endistri manje yo aprann konesans ak kapasite esansyèl pou yo ka manipile manje an tout sekirite. Kourèl, devlope avèk ekspè nan sektè a, aplike bon pratik ak konesans ki ekspètiz yo nan menm domèn nan pou mennen moun yo aktyèlman nan risk ki genyen nan manipilasyon manje chak jou. Materyèl kou a, kreye ansanm ak lwa regilatwa ak akademik yo, konfòme ak dènye syans, rechèch, ak gid FDA Food Code. Objektif li se pou kenbe nivo segirite manje wo, akoutilize moun yo ak zouti nesesè yo pou yo pran pratik segirite ak mitige risk yo.

This content is for Haitian Creole members only.
Login Join Now